Cenník niektorých poskytovaný právnych služieb

Služba

Hodnota veci, práva do 100.000 €

Hodnota veci, práva do 200.000 €

Hodnota veci, práva nad 200.000 €

Iné výdavky

Zmluvná agenda

50 € za úkon

100 € za úkon

Po dohode

Kolky, overenia podpisov...

Obchodný register

Zmena zapísaných údajov v ORSR

50 € za úkon

Prvozápis údajov do ORSR 100 € za úkon

Výmaz údajov zapísaných v ORSR 100 € za úkon

Súdne poplatky, overenia podpisov ...

Právne poradenstvo

1.hodina zdarma pri dohode o vykonaní 1 úkonu, každá ďalšia aj začatá hodina 20 €

1.hodina zdarma pri dohode o vykonaní 1 úkonu, každá ďalšia aj začatá hodina 40 €

1.hodina zdarma pri dohode o vykonaní úkonu, každá ďalšia aj začatá hodina po dohode

Hotové výdavky advokáta

Zastupovanie pred súdmi

V zmysle Vyhlášky 655/2004 Zb.

V zmysle Vyhlášky 655/2004 Zb.

V zmysle Vyhlášky 655/2004 Zb.

Hotové výdavky advokáta, trovy právneho zastúpenia

Zastupovanie pred orgánmi verejnej správy

50 € za úkon

100€ za úkon

Po dohode

Hotové výdavky advokáta

Mediácia

50 € za úkon

100 € za úkon

Po dohode

Hotové výdavky mediátora

 

Ceny uvedené v cenníku služieb a rozsah úkonov sú orientačné a budú vopred určené a jednostranne nemenné na základe dohody klienta a advokáta v zmysle Vyhlášky 655/2004 Zb. o odmenách advokátov.

Klient má právo pred splnomocnením advokáta na vypracovanie individuálnej cenovej ponuky.