home
about us
services
careers
contacts
JUDr. Boris Čupka, advokát a mediátor, reg. Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6826, absolvent Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (r. 2005 -2010), koncipientská prax u JUDr. Petra Dlhopolčeka (r. 2010- 2013), samostatný advokát (od r. 2013) a mediátor.
ul. 9. mája 22
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 904 234 742
mail: cupka.boris@gmail.com
sídlo na mape: ...
spoločenstvo spolupracujúcich advokátov a geodetov kladúcich dôraz na potreby klienta a zabezpečenie komplexných právnych služieb. Komplexnosť právnych služieb pozostáva najmä z poskytnutia prvého právneho poradenstva v rozsahu do 1 hodiny zdarma, poskytovanie bezplatnej právnej pomoci ako advokát poverený centrom právnej pomoci,
Cenník niektorých služieb
Poučenie AK
Copyright © Centrum práva Banská Bystrica